Konsumentprisindex för Åland februari 2002

Under de senaste 12 månaderna, från februari 2001 till februari 2002, steg det åländska konsumentprisindexet med i genomsnitt 1,9 procent. Från januari till februari 2002 sjönk priserna med 0,1 procent. De sänkta priserna inom huvudgrupperna kläder och skodon samt livsmedel och alkoholfria drycker dämpade inflationen på månadsbasis.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.