Konsumentprisindex för Åland januari 2002

Under de senaste 12 månaderna, från januari 2001 till januari 2002, steg de åländska konsumentpriserna i genomsnitt med 2,4 procent. Från december 2001 till januari 2002 steg priserna med 1,1 procent. Priserna inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt kommunikationer ökade snabbast på månadsbasis.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.