Konsumentprisindex för Åland januari 2008

Inflationen 4,4 procent på årsbasis
De åländska konsumentpriserna steg med 4,4 procent i januari jämfört med januari 2007. I december steg priserna med 2,9 procent på årsbasis. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas o andra bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,8 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "rekreation och kultur" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från december 2007 till januari 2008 var 1,0 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,8 procent i januari på årsbasis jämfört med 2,6 procent i december. Högre priser på livsmedel och flytande bränslen bidrog mest till den totala uppgången, medan lägre priser på begagnade bilar, underhållningselektronik och datorer dämpade inflationen mest. Från december till januari ökade konsumentpriserna med 1,0 procent.

Sverige publicerar sitt konsumentprisindex för januari den 19 februari.

Inflationstakten för EMU-länderna i genomsnitt, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i december 2007 preliminärt 3,1 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,9 procent och Sveriges 2,5 procent. Av EMU-länderna hade Slovenien (5,7%) den snabbaste ökningstakten. Hela fjolårets genomsnittliga inflation på årsnivå var preliminärt 2,1 procent för EMU-länderna.

Hela meddelandet kan du läsa här.