Konsumentprisindex för Åland juli 2002

Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från juli 2001 till juli 2002, med i genomsnitt 2,1 procent. I maj var ökningstakten 1,8 procent. Högre priser inom huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker inverkade med 0,6 procentenheter till uppgången. Prisuppgången inom huvudgrupperna kommunikationer samt restauranger och hotell påverkade inflationen med 0,4 procentenheter vardera. I juli 2001 var inflationstakten 2,0 procent.

Från juni till juli 2002 sjönk priserna med 0,2 procent. De sänkta priserna inom huvudgrupperna kläder och skodon, livsmedel och alkoholfria drycker samt diverse varor och tjänster bidrog till denna nedgång.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.