Konsumentprisindex för Åland juni 2002

Under de senaste tolv månaderna, från juni 2001 till juni 2002, steg de åländska konsumentpriserna i genomsnitt med 1,8 procent. I maj var ökningsprocenten på årsbasis densamma. Priserna inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt kommunikationer ökade snabbast på årsbasis. Från maj till juni sjönk priserna med 0,2 procent.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.