Konsumentprisindex för Åland maj 2002

Under de senaste 12 månaderna, från maj 2001 till maj 2002, steg det åländska konsumentprisindexet med i genomsnitt 1,8 procent. Från april till maj 2002 steg priserna med 0,2 procent. Priserna inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt restauranger och hotell ökade snabbast på månadsbasis.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.