Konsumentprisindex för Åland mars 2002

Under de senaste 12 månaderna, från mars 2001 till mars 2002, steg det åländska konsumentprisindexet med i genomsnitt 2,3 procent. Från februari till mars 2002 steg priserna med 0,5 procent. Priserna inom huvudgrupperna rekreation och kultur samt livsmedel och alkoholfria drycker ökade snabbast på månadsbasis.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.