Konsumentprisindex för Åland november 2002

INFLATIONEN 2,1 PROCENT I NOVEMBER
Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från november 2001 till november 2002, med i genomsnitt 2,1 procent.

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.