Konsumentprisindex för Åland oktober 2002

Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från oktober 2001 till oktober 2002, med i genomsnitt 2,5 procent. I september var ökningstakten 2,3 procent. Inflationen tilltog mest på grund av prishöjningar inom huvudgrupperna transport, rekreation och kultur samt livsmedel och alkoholfria drycker. Prisuppgången inom transport samt rekreation och kultur påverkade inflationen med 0,5 procentenheter och inom livsmedel och alkoholfria drycker med 0,4 procentenheter. Den totala konsumentprisuppgången under de senaste tolv månaderna dämpades av sänkta priser på kläder och skodon. I oktober 2001 var inflationstakten 1,6 procent. Från september till oktober 2002 var priserna oförändrade.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.