Konsumentprisindex april 2003

INFLATIONEN 0,6 PROCENT
Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från april 2002 till april 2003, med i genomsnitt 0,6 procent.

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.