Konsumentprisindex april 2004

Under de senaste tolv månaderna, från april 2003 till april 2004, sjönk det åländska konsumentprisindexet med 0,3 procent. I mars sjönk indexet med 0,6 procent på årsbasis. De sänkta priserna inom huvudgruppen alkoholhaltiga drycker och tobak medverkade till den negativa inflationen med 0,8 procentenheter. Även inom huvudgrupperna transport och kommunikationer sjönk priserna på årsbasis och inverkade med 0,7 respektive 0,3 procentenheter. Inom huvudgrupperna rekreation och kultur, hälsovård samt restauranger och hotell steg priserna, vilket påverkade indexförändringen med 0,3 respektive 0,2 procentenheter. Från mars till april 2004 var priserna oförändrade.

Hela meddelandet kan läsas här.