Konsumentprisindex april 2005

Under de senaste tolv månaderna, från april 2004 till april 2005, steg det åländska konsumentprisindexet med 1,1 procent. I mars steg indexet med 0,8 procent på årsbasis. De högre priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen bidrog till inflationen med 0,6 procentenheter. Även inom huvudgruppen transport steg priserna på årsbasis och inverkade med 0,3 procentenheter. Inom huvudgrupperna kommunikation samt livsmedel och alkoholfria drycker sjönk priserna, vilket minskade indexförändringen med 0,4 respektive 0,1 procentenheter. Från mars till april 2005 steg priserna med 0,2 procent.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.