Konsumentprisindex augusti 2005

Stabil inflationstakt
Under de senaste tolv månaderna, från augusti 2004 till augusti 2005, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,9 procent. I juli steg indexet med 1,0 procent på årsbasis. Huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen inverkade med 0,6 procentenheter på den totala uppgången och gruppen transport med 0,3 procentenheter. Höjningen av konsumentpriserna motverkades av lägre priser på kommunikationer (-0,4 %-enheter) samt rekreation och kultur (-0,2 %-enheter).

Hela meddelande kan du läsa här.