Konsumentprisindex december 2003

 

Avtagande inflation på ÅlandDet åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från december 2002 till december 2003, med i genomsnitt 0,2 procent. I november var motsvarande ökningstakt 0,4 procent. Höjda priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen inverkade med 0,5 procentenheter och huvudgrupperna hälsovård samt restauranger och hotell inverkade med 0,2 procentenheter vardera till uppgången på årsbasis. Sänkta priser inom bl a gruppen transport dämpade inflationen med 0,6 procentenheter. Från november till december i år var det marginella prisstegringar.

Hela meddelandet kan läsas här.