Konsumentprisindex december 2004

Ingen inflation
De åländska konsumentpriserna var oförändrade i december jämfört med december 2003. I november steg priserna med 0,1 procent på årsbasis. Hela fjolårets genomsnittliga inflation på årsnivå var 0,2 procent. Huvudgrupperna bostäder, vatten och elektricitet samt rekreation och kultur inverkade mest (0,5 resp 0,3 procentenheter) på den totala uppgången, medan prissänkningar inom huvudgrupperna alkoholhaltiga drycker och tobak samt kommunikationer dämpade stegringen.

Från november till december sjönk priserna med 0,1 procent i genomsnitt beroende på lägre priser inom grupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt kommunikationer.

Hela meddelandet kan läsas här.