Konsumentprisindex december 2005

De åländska konsumentpriserna steg med 1,8 procent i december jämfört med december 2004. I november steg priserna med 1,6 procent på årsbasis. Hela fjolårets genomsnittliga inflation på årsnivå var 0,9 procent. I december inverkade huvudgrupperna "bostäder, vatten och elektricitet", "transport" samt "restaurang och hotell" mest på den totala uppgången, medan prissänkningar inom huvudgruppen kommunikationer dämpade stegringen. Denna grupp var den enda med nedåtgående priser i decembermånadens prismätning. Från november till december steg priserna med 0,1 procent i genomsnitt.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.