Konsumentprisindex december 2006

Inflationen fortsättningsvis 1,4 procent på årsbasis
De åländska konsumentpriserna steg med 1,4 procent i december jämfört med december 2005. I november steg priserna också med 1,4 procent på årsbasis. Hela fjolårets genomsnittliga inflation på årsnivå var 1,7 procent. I december inverkade huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången, medan lägre priser inom huvudgruppen transport dämpade inflationen mest. Från november till december var priserna i snitt oförändrade.

Hela meddelandet kan du läsa här.