Konsumentprisindex februari 2003

OMVÄRLDEN HAR SNABBARE ÖKNINGSTAKT
Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från februari 2002 till februari 2003, med i genomsnitt 1,8 procent. I januari var motsvarande siffra 1,4 procent. Inflationen påverkades mest, 0,7 procentenheter, av att priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen höjdes med 4,4 procent. Huvudgrupperna transport samt restauranger och hotell påverkade indexförändringen med 0,4 procentenheter. Inflationen dämpades med 0,5 procentenheter av sänkta priser, -9,9 procent på årsbasis, inom gruppen kläder och skodon.

Från januari till februari 2003 steg priserna med 0,3 procent. De sänkta priserna inom huvudgrupperna kommunikationer samt rekreation och kultur dämpade inflationen på månadsbasis.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.