Konsumentprisindex februari 2004

Svag ökningstakt
Under de senaste tolv månaderna, från februari 2003 till februari 2004, ökade det åländska konsumentprisindexet med 0,1 procent. I januari var prisökningstakten oförändrad på årsbasis. Inflationen påverkades mest, 0,4 procentenheter, av att priserna inom huvudgruppen kläder och skodon höjdes med 7,2 procent. Huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas o andra bränslen samt rekreation och kultur påverkade indexförändringen med 0,3 procentenheter vardera. Inflationen dämpades med 0,8 procentenheter av sänkta priser inom gruppen transport.

Från januari till februari 2004 steg priserna med 0,4 procent. Huvudgrupperna kläder och skodon samt rekreation och kultur ökade snabbast på månadsbasis.

Hela meddelandet kan läsas här.