Konsumentprisindex februari 2005

Fortfarande lägre priser

Under de senaste tolv månaderna, från februari 2004 till februari 2005, sjönk det åländska konsumentprisindexet med 0,3 procent. I januari var prisökningstakten -0,1 procent. Inflationen påverkades mest, 0,8 procentenheter nedåt, av att priserna inom huvudgruppen alkoholhaltiga drycker och tobak sjönk med 12,1 procent. Huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas o andra bränslen påverkade indexförändringen med 0,6 procentenheter uppåt. Inflationen dämpades med 0,4 procentenheter av sänkta priser inom gruppen kommunikationer.Från januari till februari 2004 steg priserna med 0,2 procent.

Hela meddelandet kan läsas här.