Konsumentprisindex februari 2007

Hela meddelandet kan du läsa här.I februari steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 1,2 procent jämfört med 0,7 procent i januari. Det var fortsättningsvis främst högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" som bidrog mest till den totala uppgången i februari (med nästan 1 procentenhet), medan lägre priser inom huvudgrupperna "hälsovård" och "transport" dämpade inflationen. Den månadsvisa förändringen från januari till februari 2007 var 0,8 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.