Konsumentprisindex januari 2003

AVTAGANDE INFLATION
Under de senaste tolv månaderna, från januari 2002 till januari 2003, steg de åländska konsumentpriserna i genomsnitt med 1,4 procent. I december 2002 var inflationstakten 2,2 procent. Inflationen påverkades mest, 0,6 respektive 0,5 procentenheter, av att priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt transport höjdes med 3,9 respektive 2,9 procent. Sänkta priser inom huvudgruppen kläder och skodon dämpade den totala konsumentprisuppgången med 0,8 procentenheter.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.