Konsumentprisindex januari 2004

Oförändrade priser

Under de senaste tolv månaderna, från januari 2003 till januari 2004, var de åländska konsumentpriserna oförändrade totalt sett. Huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt restauranger och hotell ökade inflationstakten medan huvudgrupperna transport och kommunikationer dämpade den i motsvarande grad. I december 2003 var inflationstakten 0,2 procent. Från december 2003 till januari 2004 var priserna också oförändrade.

Hela meddelandet kan läsas här.