Konsumentprisindex januari 2005

Fortsatt negativ inflation
Under de senaste tolv månaderna, från januari 2004 till januari 2005, minskade de åländska konsumentpriserna med 0,1 procent totalt sett. De flesta huvudgrupperna ökade inflationstakten medan huvudgrupperna alkoholhaltiga ddrycker och tobak, kommunikationer samt livsmedel dämpade den. I december 2004 var inflationstakten 0,0 procent, m a o priserna var oförändrade. Från december 2004 till januari 2005 sjönk priserna också med 0,1 procent.

Hela meddelandet kan läsas här.