Konsumentprisindex januari 2007

Inflationen 0,7 procent på årsbasis
De åländska konsumentpriserna steg med 0,7 procent i januari jämfört med januari 2006. I december steg priserna med 1,4 procent på årsbasis. I januari inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kläder och skor" dämpade inflationen mest (med 0,4 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från december 2006 till januari 2007 var -0,5 procent.

Hela statistikmeddelandet kan du läsa här.