Konsumentprisindex juni 2004

 

Ökande priserUnder de senaste tolv månaderna, från juni 2003 till juni 2004, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,2 procent. I maj steg indexet med 0,1 procent på årsbasis. Priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt rekreation och kultur inverkade med 0,3 procentenheter vardera till inflationen. De höjda priserna inom hälsovård och transport inverkade md 0,2 procentenheter vardera. Sänkta priser inom alkoholhaltiga drycker och tobak samt kommunikationer dämpade inflationen med 0,8 respektive 0,3 procentenheter.

Hela meddelandet kan läsas här.