Konsumentprisindex juni 2005

Under de senaste tolv månaderna, från juni 2004 till juni 2005, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,9 procent. I maj steg indexet med 0,6 procent på årsbasis. Priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt kläder och skodon inverkade med 0,8 respektive 0,2 procentenheter till inflationen. Sänkta priser inom kommunikationer samt inom rekreation och kultur dämpade inflationen med 0,4 respektive 0,2 procentenheter.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.