Konsumentprisindex maj 2003

 

Inflationen 0,5 procentDet åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från maj 2002 till maj 2003, med i genomsnitt 0,5 procent. I april var inflationstakten 0,6 procent. Högre priser inom huvudgruppen restauranger och hotell inverkade med 0,3 procentenheter till uppgången. Huvudgruppen rekreation och kultur påverkade indexförändringen med 0,2 procentenheter. Huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker, kläder och skodon, transport samt kommunikationer dämpade inflationen marginellt. I maj 2002 var inflationstakten 1,8 procent. Från april till maj 2003 var priserna oförändrade.

Hela meddelandet kan läsas här.