Konsumentprisindex maj 2004

Under de senaste tolv månaderna, från maj 2003 till maj 2004, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,1 procent. I april sjönk indexet med 0,3 procent på årsbasis. Priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt rekreation och kultur inverkade med 0,8 respektive 0,3 procentenheter till inflationen. Sänkta priser inom alkoholhaltiga drycker och tobak samt kommunikationer dämpade inflationen med 0,8 respektive 0,4 procentenheter.

Hela meddelandet kan läsas här.