Konsumentprisindex maj 2005

Under de senaste tolv månaderna, från maj 2004 till maj 2005, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,6 procent. I april steg indexet med 1,1 procent på årsbasis. Priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen inverkade med 0,6 procentenheter till inflationen. Sänkta priser inom kommunikationer dämpade inflationen med 0,4 procentenheter. Övriga huvudgruppernas prisförändringar påverkade inflationen med högst 0,1 procentenhet.

Hela meddelandet kan du läsa här.