Konsumentprisindex mars 2003

AVTAGANDE INFLATION
Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från mars 2002 till mars 2003, med i genomsnitt 1,4 procent. I februari var inflationstakten 1,8 procent. Inflationen påverkades mest, 0,7 procentenheter, av att priserna inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen höjdes med 4,3 procent. Huvudgrupperna kläder och skodon, kommunikationer samt livsmedel och alkoholfria drycker dämpade inflationen. I mars 2002 var inflationen 2,3 procent.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.