Konsumentprisindex mars 2004

 

Negativ inflationstaktUnder de senaste tolv månaderna, från mars 2003 till mars 2004, sjönk det åländska konsumentprisindexet med 0,6 procent. I februari var ökningstakten 0,1 procent på årsbasis. De sänkta priserna inom huvudgruppen alkoholhaltiga drycker och tobak medverkade till den negativa inflationen med 0,8 procentenheter. Även inom huvudgruppen transport sjönk priserna på årsbasis och inverkade med 0,7 procentenheter. Inom huvudgrupperna rekreation och kultur samt bostäder, vatten, elektricitet, gas o andra bränslen steg priserna, vilket påverkade indexförändringen med 0,4 respektive 0,3 procentenheter.

Hela meddelandet kan läsas här.