Konsumentprisindex mars 2005

Under de senaste tolv månaderna, från mars 2003 till mars 2004, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,8 procent. I februari sjönk priserna med 0,3 procent på årsbasis. Ökningen var väntad, då sänkningen av alkoholskatterna ifjol inte mera påverkar inflationen efter ett helt år med lägre alkoholskatter. Prisökningen av drivmedel inom huvudgruppen bostäder, vatten osv. stod för merparten av den allmänna prisökningen (0,6 procent). Lägre priser för telefonutrustning inom huvudgruppen kommunikationer dämpade för sin del inflationen mest (-0,5 procent).

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.