Konsumentprisindex oktober 2003

 

Inflationen 0,2 procentDet åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från oktober 2002 till oktober 2003, med i genomsnitt 0,2 procent. Oktober 2001-2002 var ökningstakten 2,5 procent. Höjda priser inom huvudgrupperma bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt restauranger och hotell inverkade med 0,5 respektive 0,2 procentenheter till uppgången på årsbasis. Sänkta priser inom bl a grupperna transport och kommunikationer dämpade inflationen. Från september till oktober i år steg priserna med 0,3 procent.

Hela meddelandet kan läsas här.