Konsumentprisindex oktober 2004

 

Lägre inflationstaktUnder de senaste tolv månaderna, från oktober 2003 till oktober 2004, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,4 procent. I september steg indexet med 0,8 procent på årsbasis. Huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas o andra bränslen inverkade med 0,6 procentenheter på den totala uppgången och grupperna transport samt rekreation och kultur med 0,3 procentenheter vardera. Höjningen av konsumentpriserna motverkades av lägre priser på alkoholhaltiga drycker och tobak samt kommunikationer.

Från september till oktober sjönk priserna med 0,1 procent i genomsnitt beroende på lägre priser inom grupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt käder och skodon.

Hela meddelandet kan läsas här.