Konsumentprisindex oktober 2007

Fortsättningsvis snabbare inflationstakt
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 2,1 procent i oktober jämfört med 2,0 procent i september. Det var fortsättningsvis främst högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" som bidrog till den totala uppgången (med 0,8 procentenheter). Uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar inom grupperna "hälsovård" och "kläder och skor" (med 0,2 respektive 0,1 procentenheter). På månadsnivå steg de åländska konsumentpriserna i snitt med 0,1 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.