Konsumentprisindex september 2003

Deflation
Det åländska konsumentprisindexet sjönk under de senaste tolv månaderna, från september 2002 till september 2003, med i genomsnitt 0,2 procent. Senast det var deflation var i juli 1996. I september 2002 var inflationstakten 2,3 procent. Lägre priser inom huvudgrupperma transport samt rekreation och kultur inverkade med -0,5 respektive -0,3 procentenheter till nedgången. Även inom grupperna kläder och skodon samt livsmedel och alkolfria drycker sjönk priserna. Inom huvudgrupperna bostäder, vatten och elektricitet samt restauranger och hotell steg priserna från september i fjol till september i år. Från augusti till september 2003 sjönk priserna med 0,3 procent.

Hela meddelandet kan läsas här.