Konsumentprisindex september 2009

Inflationstakten fortsättningsvis 0,2 procent

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,2 procent i september, samma som i augusti. Det var främst högre priser inom huvudgrupperna "restauranger och hotell" som bidrog till den totala uppgången, med 0,4 procentenheter. Uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar främst inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "transport" (med 0,4 procentenheter vardera). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i snitt 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i september på årsbasis med 1,0 procent, jämfört med -0,7 procent i augusti. Nedgången av konsumentpriserna beror främst på lägre räntor. Samtidigt motverkades nedgången främst av restaurang- och cafépriser, hyror samt priser på alkoholdrycker. Konsumentpriserna steg i snitt med 0,2 procent från augusti till september.

De svenska konsumentpriserna sjönk i snitt med 1,6 procent på årsbasis i september, jämfört med -0,8 procent i augusti. Främst bidrog lägre räntekostnader för egnahemsägare till den totala nedgången, medan högre hyror och livsmedelspriser motverkade nedgången mest. Från augusti till september ökade konsumentpriserna i snitt med 0,3 procent. 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i september preliminärt -0,3 procent och för EU länderna (omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 0,3 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,1 procent och Sveriges 1,4 procent. Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Finland den snabbaste ökningstakten (1,1 procent), och Irland den långsammaste med -3,0 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.