Val

Presidentval 2012

Ålänningarnas favoritkandidater klarade sig dåligt i presidentvalet

De kandidater som fick mest röster på Åland i första omgången av årets presidentval, Eva Biaudet med 38 procent av rösterna och Paavo Lipponen med 25 procent, placerade sig på sjunde respektive femte plats i Finland totalt och fick tillsammans mindre än 10 procent av rösterna. De andra sex kandidaterna fick alla en betydligt större andel av rösterna totalt i Finland än på Åland.

Eva Biaudet var den populäraste kandidaten i alla åländska kommuner, men fick inte egen majoritet i någon kommun. Paavo Lipponen och Sauli Niinistö blev tvåa i åtta kommuner vardera, Niinistö främst i mindre kommuner. 

 

 

I andra omgången fick Pekka Haavisto 60 procent av rösterna på Åland, men under 40 i hela Finland. Niinistös andel var 40 procent på Åland, men över 60 totalt. Därmed valdes han till president med den största marginalen sedan systemet med direkt presidentval infördes.

Niinistö fick över hälften av rösterna i fyra skärgårdskommuner och även en knapp majoritet i skärgården totalt. Störst var hans andel i Föglö, 59 procent. Haavisto segrade i Mariehamn och alla landsbygdskommuner. Det allra bästa resultatet fick han dock i Kökar, 63 procent.

Årets val påminner om valet år 2000 såtillvida att segraren, i det fallet Tarja Halonen, fick knappt 40 procent av de åländska rösterna i andra omgången. När hon återvaldes 2006 fick hon 67 procent av de åländska rösterna.

Andelen förhandsröster rekordstor
Valdeltagandet var 56 procent i båda omgångar, vilket var något lägre än vid de två föregående valen.  Det var framför allt i skärgården och på landsbygden som valdeltagandet sjönk från 2006. I Mariehamn steg aktiviteten något i den första omgången, men sjönk också där i den andra omgången jämfört med föregående val. Männens röstningsaktivitet ökade något i första omgången, men minskade i den andra. Kvinnornas valdeltagande var mindre än 2006 i båda omgångar. Vid de tidigare valen har aktiviteten varit större i den andra än i den första omgången, men denna gång var intresset något mindre i den andra omgången.

I första omgången avgavs 33 procent av rösterna vid förhandsröstningen och i andra omgången 40 procent. Detta var första gången som andelen förhandsröstande nådde upp till 40 procent i ett åländskt val. I Brändö och Kökar var det över 70 procent av de röstande som avgav sin röst på förhand.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

 Publicerad 21 februari 2012

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax