Val

Riksdagsvalet 2011

Ovanligt stort stöd för den invalda riksdagsledamoten

Elisabeth Nauclérs 6 925 röster i riksdagsvalet var 65,9 procent av samtliga godkända röster. Detta är den högsta andel av rösterna som den invalda riksdagsledamoten från Åland har fått sedan nuvarande valsystem infördes 1987. Man får gå tillbaks till 1972 för att hitta en större röstandel på valsegraren. Då utgjorde Evald Häggbloms 5 189 röster nästan 68 procent av totalantalet.

Majoritet för Nauclér i alla kommuner

I år var det också första gången med nuvarande valsystem som den invalda fick över hälften av rösterna i alla kommuner. Elisabeth Nauclér hade sitt största stöd i skärgården, 74 procent, och allra störst var det i Sottunga, där hon fick 82 procent av rösterna. Den lägsta andelen av rösterna fick hon i Mariehamn, men också där var den över 60 procent. Christian Beijar som fick näst mest röster på Åländsk samlings lista, och därmed blev suppleant, hade sitt största stöd i Mariehamn.

En något större andel av förhandsrösterna än av valdagsrösterna gick till Nauclér. Johan Ehn på Alliansens lista fick däremot en större andel av valdagsrösterna än av förhandsrösterna och gick därmed om Tony Asumaa och blev listans etta. Också Henry Lindström och Axel Jonsson gick framåt betydligt på valdagen jämfört med förhandsrösterna. 

I och med det stora stödet för Nauclér blev det också första gången som en majoritet av rösterna i ett riksdagsval på Åland tillföll kvinnliga kandidater. År 2007 gick knappt hälften av rösterna till kvinnor, men vid årets val fick de båda kvinnliga kandidaterna tillsammans över två tredjedelar av rösterna.

Kvinnor och skärgårdsbor röstade flitigast 

Valdeltagandet minskade från 57 procent 2007 till 51,1 procent vid årets val, den lägsta siffran sedan 1991. Det minskade i alla regioner, men mest i Mariehamn och minst i skärgården. I Mariehamn och på landsbygden röstade endast hälften av de röstberättigade, medan andelen i skärgården var nästan 60 procent. Skärgården har haft det högsta och jämnaste valdeltagandet under de senaste 25 åren, medan aktiviteten i Mariehamn har varierat mest. Under hela den perioden har valdeltagandet i riksdagsval varit lägre än i lagtings-, kommunal- och presidentval men högre än i EU-parlamentsval.

Röstningsaktiviteten minskade ungefär lika mycket för både kvinnor och män, varför kvinnornas behöll sitt försprång med ett valdeltagande på 54 procent mot 48 procent för männen. Kvinnorna röstade flitigare än männen i alla kommuner. Allra högst valdeltagande finner vi hos kvinnorna i Vårdö, Lumparland och Sottunga, där över 70 procent av dem röstade.

Drygt 31 procent av de röstande avgav sin röst under förhandsröstningsperioden, vilket var något mindre än vid förra valet. Vanligast att förhandsrösta var det i skärgården där hälften av de röstande utnyttjade denna möjlighet. Andelen blankröster minskade från 1,6 till 1,0 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

 Publicerad 3 maj 2011

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax