Val

Valet till Europaparlamentet 2009

Kvinnornas valdeltagande ökade mera än männens
Röstningsaktiviteten i EU-valet 2009 blev den högsta hittills på Åland med ett valdeltagande på 48,2 procent, vilket var högre än i Finland och Sverige. Detta kan jämföras med 35,6 procent 2004, 21,8 procent 1999 och 44,4 procent vid det första EU-valet 1996. Kvinnorna har haft ett högre valdeltagande än männen i alla fyra EU-val, men i år var skillnaden den största hittills, 51,5 procent för kvinnorna och 44,7 procent för männen. Jämfört med valet 2004 ökade aktiviteten mest på landsbygden, men skärgården placerade sig fortfarande högst av regionerna, med ett valdeltagande på nästan 55 procent, medan landsbygden och Mariehamn stannade en bit under 50 procent.

Nästan 36 procent av de röstande valde att rösta på förhand, vilket är en ökning från 2004, då andelen var 31 procent.

Störst stöd för Britt Lundberg i Geta och Lumparland
De åländska rösterna fördelades på hela 144 kandidater, men koncentrationen till den populäraste kandidaten blev ändå den största hittills i ett EU-val i och med att Britt Lundbergs 7 967 röster var nästan 82 procent av samtliga godkända. Lundberg och den andra åländska kandidaten Merja Renvall fick 1 615 respektive 45 röster utanför Åland, tillsammans 1 660. Ungefär lika många röster eller 1 701 stycken gav de åländska väljarna till kandidater utanför Åland, varav 487 tillföll Fredrik Almqvist som stöddes av de åländska Socialdemokraterna.

Drygt 6 procent av väljarna röstade på någon annan SFP-kandidat än Britt Lundberg, varför partiet totalt fick nästan 88 procent av de åländska rösterna, vilket är en högre andel än i tidigare EU-val. Socialdemokraternas andel sjönk från 19 procent 2004 till knappt 6 procent vid årets val. De övriga partierna fick dela på de återstående 6 procenten. Stödet för SFP var 90 procent på landsbygden och 5 procentenheter lägre i Mariehamn och skärgården. SFP fick en lite större andel av valdagsrösterna än av förhandsrösterna, medan Socialdemokraterna gick något tillbaka på valdagen jämfört med förhandsröstningen. Britt Lundberg fick mellan 80 och 90 procent av rösterna i de flesta kommuner. Störst var hennes stöd i Geta och Lumparland, där det var drygt 90 procent och lägst i Brändö, Kumlinge och Mariehamn, runt 75 procent.

Tre procent av de åländska rösterna gick till någon av de invalda
Britt Lundberg placerade sig på femte plats på SFPs lista som fick en kandidat invald. Fredrik Almqvist blev 14:e av Socialdemokraterna som fick in två EU-parlamentariker. Merja Renvall kom 13:e på Självständighetspartiets lista som var långt ifrån att ta något mandat. Endast lite över tre procent av de åländska rösterna gick till någon av de tretton kandidater som valdes in till Europaparlamentet från Finland.

Andelen blanka röster som vid de tidigare valen har rört sig kring tre–fyra procent sjönk nu till något under en procent. Drygt en procent av rösterna blev ogiltiga av andra orsaker, främst obehörig anteckning på valsedeln.

Hela meddelandet kan du läsa här.