Val

Valet till Europaparlamentet 2014

Rösterna ökade med 2 400, av dem gick 2 000 till Britt Lundberg

Britt Lundbergs drygt 10 000 röster på Åland i valet till EU-parlamentet 2014 är en ökning med över 2 000 från förra valet 2009. De röster hon fick utanför Åland minskade med ett par hundra till 1 350.

Över 2 100 röster från Åland tillföll andra kandidater. De övriga på SFP:s lista fick knappt 1 000 röster, en ökning med några hundra, medan andra partier fick något mindre röster, sammanlagt 1 150.

 

Något ökad andel av rösterna till Britt Lundberg och SFP

Britt Lundberg fick 83 procent av rösterna mot 82 vid förra valet. SFP totalt ökade från 88 till 90 procent. Socialdemokraternas och Centerns andel minskade medan Samlingspartiet och Vänsterförbundet gick framåt. De Gröna ökade sitt röstetal, men andelen var oförändrad.

Antalet godkända röster var drygt 12 100, en ökning med 2 400. En förklaring till uppgången är att de röstberättigade ökade med 800 till nästan 21 000. Huvudorsaken är dock den stora ökningen i valdeltagande, från 48 till 57 procent bland de bosatta på Åland. Därtill kommer att de röstberättigade i utlandet ökade med 400 till 5 400 personer. Detta hade dock marginell betydelse för valdeltagandet och resultatet eftersom bara 5 procent av dem röstade, knappt 300 personer.

Valdeltagandet ökade med tio procentenheter i Mariehamn och på landsbygden

För första gången röstade inte skärgårdsborna flitigast. Genom en ökning med runt tio procentenheter både i Mariehamn och på landsbygden och bara en procent i skärgården blev valdeltagandet ungefär lika stort i alla regioner: 58 procent i Mariehamn, 57 procent på landsbygden och 56 procent i skärgården. Av kommunerna kom Lumparland främst med 67 procent, medan Jomala ökade mest, från 46 till 58 procent. Aktiviteten ökade i alla kommuner utom Kumlinge och Sottunga.

 

Kvinnornas valdeltagande passerade 60 procent, männens 50

Av kvinnorna röstade 61 procent och av männen 53. Skillnaden mellan könen fortsatte att öka och kvinnornas röstningsaktivitet var högre än männens i alla kommuner. Kvinnornas valdeltagande ökade mest i Lumparland och männens mest i Jomala. 

 

Sju procent av de åländska rösterna gick till någon av de invalda

Stödet för Britt Lundberg var störst i Sottunga där hon fick 95 procent av rösterna, och även i Geta och Hammarland var andelen över 90 procent. Lägst andel av rösterna fick hon i Brändö, Kökar och Mariehamn, där såväl de andra SFP-kandidaterna som de övriga partierna fick sitt största stöd. 

Britt Lundberg placerade sig på tredje plats på SFP:s lista som fick en kandidat invald, nämligen Nils Torvalds som också var den som fick näst mest röster på Åland, närmare 500. Endast lite över sju procent av de åländska rösterna gick till någon av de tretton kandidater som valdes in till Europaparlamentet från Finland.

Många förhandsröster, få blanka

Nästan 35 procent av de röstande valde att rösta på förhand, en obetydligt lägre andel än 2009. Jämfört med förra valet var andelen blanka röster lägre i år, 0,6 procent. Knappt en procent av rösterna blev ogiltiga av andra orsaker, främst obehörig anteckning på valsedeln.

Utförligare information och exakta siffror finns i statistikmeddelandet och tabellerna på hemsidan:
Val till EU-parlamentet 1996–2014 efter år och kommun (pc-axis)
Valdeltagande i procent efter region och kön i EU-parlamentsvalen 1996–2014 (excel)

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 16 juni 2014