Befolkning - Befolkningens storlek och struktur - Tabeller