Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Dekorativ bild
  Flyttningsrörelser, arbetsmarknad och samhällsdeltagande - åländska erfarenheter under 25 år i EU

  I rapporten "Ålands befolkningsutveckling under EU-tiden" belyser vi EU-medlemsskapets betydelse för Åland ur ett befolkningsperspektiv. Rapporten tar även upp arbetskraftens utveckling, Ålands kompetensförsörjning, integration samt politiskt deltagande. Hur har befolkningsstrukturen på Åland påverkats av den fria rörligheten inom den gemensamma marknaden och hur har ålänningarna tagit del av de möjligheter som den fria rörligheten ger? Rapporten och en nyhetssammanfattning hittar du här. 

 • Flygfoto från södra Åland
  Negativa siffror i fjolårets konjunkturöversikt

  En stark nedgång i tillväxt, ökad arbetslöshet både bland ungdomar och vuxna, en stor minskning av omsättningen inom turismsektorn, färre nya företag och en negativ inflation visar vår översikt Konjunkturindikatorer 2020 som du kan läsa här
  Foto: Visit Åland / Peter Sjöberg

 • Bilden visar ett axplock av media som konsumeras på Åland
  Undersökningen Medievanor på Åland 2020 har publicerats

  ÅSUB har på uppdrag av Ålands Radio och TV genomför en enkätundersökning om ålänningarnas medievanor. Undersökningen tydliggör att mediekonsumtionen skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Äldre generationer är mer traditionella mediekonsumenter medan de yngre har ett mer digitalt konsumtionsmönster. Undersökningen tar också upp nyhetskonsumtionen under coronapandemin. Läs hela undersökningen här

 • Dekorativ bild
  Upplevelser av diskriminering på Åland 2020

  På uppdrag av Ålands Ombudsmannamyndighet har ÅSUB gjort en enkätundersökning om upplevd diskriminering på Åland. Resultatet visar att 33 procent av de svarande har upplevt diskriminering i någon form. Kvinnor är mer utsatta för diskriminering än män och de flesta fallen relaterar till händelser inom arbetslivet. Här finns länk till sammanfattningen och hela rapporten. 

  Foto: Visit Åland/Tiina Tahvanainen

 • deskriptiv bild
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste åländska siffrorna och rapporterna från ÅSUB? Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du information när vi publicerar något på vår webbplats. Dina kontaktuppgifter använder vi endast för att administrera nyhetsbrevet.  

 • Statistisk årsbok för Åland 2020
  Beställ eller ladda ner Statistisk årsbok för Åland 2020

  Årsboken innehåller en sammanställning av statistik från många olika samhällsområden på Åland, till exempel sjöfart, turism, jordbruk, löner, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, hälsovård och socialväsende m.m.

  Beställ boken eller ladda ner den i pdf-fomat här.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla