Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • deskriptiv bild
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste åländska siffrorna och rapporterna från ÅSUB? Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du information när vi publicerar något på vår webbplats. Dina kontaktuppgifter använder vi endast för att administrera nyhetsbrevet.  

 • Arbetslöshet på Åland (januari 1991-15 oktober 2020)
  Arbetslöshetssituationen den 15 oktober 2020

  Extra publicering med anledning av coronapandemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden.

  Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 1 424 personer den 15 oktober 2020, vilket är en ökning med 907 personer jämfört med oktober 2019, men en minskning med 123 personer jämfört med situationen den 15 september 2020. Ungefär 18 procent av de arbetssökande är permitterade.
  Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 oktober ca 9,3 procent jämfört med 3,4 procent i oktober ifjol, en ökning med knappt sex procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent och för männen 10,1 procent.
  Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 9,6 procent, jämfört med ca 5,4 procent i oktober ifjol (+ 4,3 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 oktober högre för männen, 11,7 procent, jämfört med 7,4 procent för kvinnorna.
  Det fanns 73 lediga platser den 15 oktober, 26 platser mindre än i oktober 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 5,1 procent, vilket är 25,2 procentenheter lägre än oktober ifjol.
  Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av oktober, publiceras enligt plan vecka 45.

  Läs mer i den bifogade pdf-filen.
  Arbetslöshet 15 oktober 2020.pdf

 • Bilden visar en skärgårdsvy
  Ålands ekonomi mycket pressad av pandemin

  Den ekonomska översikten visar att Ålands ekonomi är mycket pressad av pandemin, som slår hårt mot världsekonomin men framför allt mot tjänste- och turismbaserade ekonomier som Åland. ÅSUBs BNP-prognos visar ett det privata näringslivet krymper med en  femtedel medan den offentliga sektorn växer med knappa tre procent i år (2020), vilket resulterar i en prognos för BNP på -16 procent. På årsbasis väntas en arbetslöshet på 9,5 procent 2020 och 7 procent 2021.

  Läs hela rapporten på länken nedan. 

  Konjunkturläget hösten 2020

 • Statistisk årsbok för Åland 2020
  Statistisk årsbok för Åland 2020 har utkommit

  Årsboken innehåller en sammanställning av statistik från många olika samhällsområden på Åland, till exempel sjöfart, turism, jordbruk, löner, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, hälsovård och socialväsende m.m.

  Beställ boken eller ladda ner den i pdf-fomat här.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

 • Fråga från quizen
  Gör vår Ålands-quiz och lär dig mer om Åland

  Med anledning av vårt deltagande på AlandicaDebatt har vi tagit fram en quiz baserad på olika fakta om Åland. Gör quizen och testa dina kunskaper om Åland genom att besöka länken nedan.

  Ålands-quiz

   

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla