Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Bild med nyckelord som berör konferensen
  Kunskap och forskning som motorer för regional utveckling och innovation

  Vad har Åland för behov av kunskap och hur gör andra regioner?

  Torsdag 22.10 kl 10.00-15.00 ordnar ÅSUB tillsammans med KUT-nätverket (nätverket för hållbar kunskapsutveckling) en konferens om kunskap och forskning som motor för regional utveckling. I programmet medverkar representanter för det privata och offentliga Åland samt talare från framgångsrika exempel i Sydtyrolen, Färöarna och Österbotten. Välkommen att delta online eller på plats (anmälan krävs)!

  Läs mer om konferensen och om hur du anmäler dig här

 • Statistisk årsbok för Åland 2020
  Statistisk årsbok för Åland 2020 har utkommit

  Årsboken innehåller en sammanställning av statistik från många olika samhällsområden på Åland, till exempel sjöfart, turism, jordbruk, löner, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, hälsovård och socialväsende m.m.

  Beställ boken eller ladda ner den i pdf-fomat här.

 • Arbetslöshet på Åland (januari 1991-15 september 2020)
  Arbetslöshetssituationen den 15 september 2020

  Extra publicering med anledning av coronapandemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av september, publiceras enligt plan vecka 40.

  I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 1 547 personer den 15 september 2020, vilket är en ökning med 1 021 personer jämfört med september 2019, men en minskning med 146 personer jämfört med situationen den 15 augusti 2020. Ungefär 20 procent av de arbetslösa är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 september ca 10,1 procent jämfört med 3,5 procent i september ifjol, en ökning med knappt sju procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 9,3 procent och för männen 10,9 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 11,5 procent, jämfört med ca 5,4 procent i september ifjol (+ 6,1 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 september högre för männen, 14,1 procent, jämfört med 8,7 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 99 lediga platser den 15 september, 34 platser mindre än i september 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 6,4 procent, vilket är 18,9 procentenheter lägre än september ifjol.

  Läs mer i den bifogade pdf-filen.

  Arbetslöshet 15 september 2020.pdf

   

   

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

 • Fråga från quizen
  Gör vår Ålands-quiz och lär dig mer om Åland

  Med anledning av vårt deltagande på AlandicaDebatt har vi tagit fram en quiz baserad på olika fakta om Åland. Gör quizen och testa dina kunskaper om Åland genom att besöka länken nedan.

  Ålands-quiz

   

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla