Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Vi förnyar våra databaser

  För tillfället håller vi på att förnya våra databaser, under dagen kan det förekomma störningar och databaserna kan vara otillgängliga. Vi beklagar detta.

 • ÅSUB flyer
  Välkommen att jobba med oss!

  Är du nyfiken, utvecklingsinriktad och intresserad av samhällsrelevanta arbetsuppgifter?

  ÅSUB lediganslår en ordinarie tjänst som utredare med tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

  Mer information om tjänsten finns här

 • På tal om jämställdhet – Åland 2021
  På tal om jämställdhet – Åland 2021

  På tal om jämställdhet – Åland 2021 har utkommit. Publikationen ges ut i samarbete med Ålands landskapsregering och ger en omfattande bild av hur det står till med jämställdheten på Åland.

  Läs mera här.
  Publikationen kan beställas eller laddas ner här.

 • Lots med kikare
  Ljusare utsikter än i våras men fortsatt stora utmaningar inom resandenäringen

  Höstens konjunkturbedömning från ÅSUB är positivare än den som publicerades i april. Positivare utveckling än väntat inom flera delar av ekonomin det senaste halvåret har lagt en grund för positivare antaganden om resandet 2022. Fortsatt gäller dock en stor osäkerhet kring hur väl utvecklingen följer scenarioantaganden under inkommande år. För den åländska ekonomin saknas förutsättningar för en stark återhämtning så länge passagerarrederiernas marknadsvillkor inte normaliseras.

  Läs hela rapporten på länken nedan.

 • Statistisk årsbok för Åland 2021
  Statistisk årsbok för Åland 2021 har utkommit

  Statistisk årsbok för Åland 2021 är det samlade uppslagsverk som visar hur 100-åringen Åland mår och hur det åländska samhället har utvecklats över tid. Boken innehåller grundläggande uppgifter inom ämnesområden så som miljö, befolkning, turism, nationalräkenskaper, löner, offentlig ekonomi, utbildning med mera. Läs mera om årets innehåll här. Boken kan beställas eller laddas ner i pdf-fomat här.

 • Dekorativ bild
  Sorgebud från ÅSUB

  Det är med djup sorg jag förmedlar det otroligt ledsamma beskedet att ÅSUBs forskningschef Jouko Kinnunen avlidit den 4 juli 2021. Vi har alla svårt att förstå det som har hänt, bortgången var plötslig. 
  Vår kollega och vän lämnar ett enormt tomrum efter sig. Jouko har besuttit en enastående expertkunskap, breda nätverk, stort engagemang och hög arbetskapacitet. Han hade en genuin omsorg om sina medarbetare och spred glädje och inspiration i arbetet. Hans bortgång är en stor förlust för alla oss som jobbat med honom, för ÅSUB, för det åländska samhället men även för många organisationer utanför Åland. Jouko är saknad av många.

  Vi tänker särskilt på Joukos familj och alla närstående.

  Katarina Fellman
  direktör, ÅSUB

 • Dekorativ bild
  Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2021

  Rapporten Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2021 har publicerats. Flera trender i alkohol- och tobaksbruk samt spelande indikerar att medvetenhet om riskerna har ökat samtidigt som det finns oroväckande tendenser i utvecklingen av bland annat narkotikabruket på Åland.
  Rapporten och en sammanfattning hittas här.

 • Dekorativ bild
  Arbetsmarknadsbarometern 2021

  Arbetsmarknadsbarometern 2021 har publicerats. Förväntningarna inför våren 2022 tyder på partiell återhämtning. Positiva förväntningar finns på personalvolymens utveckling inom det privata näringslivet. 2019 års nivå förväntas däremot inte vara nådd fram till nästa vår. Bild: Visit Åland

  Läs mer här.  

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla