Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Nyckelord för kunskapens kväll
  Kunskapens kväll 10 juni

  Hur hör statistik och demokrati ihop? Hur bygger hjärnan upp sin kunskap om världen? Vad är grundforskning och varför behövs den?
  ÅSUB medverkar på Kunskapens kväll, den 10 juni klockan 18.30-21.00 på Alandica. Där får du chansen att höra forskare och experter berätta vad de egentligen gör, hur deras forskning går till och vad forskning har för betydelse för samhällets utveckling.
  Kvällen är indelad i tre samtal med rubrikerna ”Demokrati och miljö – mellan förnuft och känsla”, ”Teknik och samhälle” och ”Vadå kunskap?” Välkommen!

  Läs mer om Kunskapens kväll

 • Fartygen vilar förtöjda i sommarnatten i väntan på nästa arbetsdag
  Konjunkturläget våren 2019

  Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer är det privata åländska näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv, och företagen är något mer positiva nu jämfört med fjolåret.

  Trots det relativt positiva stämningsläget fortsätter BNP att växa ytterst långsamt. För innevarande år får vi en beräknad ökning på 0,4 procent och för 2020 en tillväxt på en procent.

  Läs mer om konjunkturen här

 • Bild med segelbåtsmast med segel, signalflaggor och blå himmel
  Turismens samhällsekonomiska betydelse år 2018 har utretts

  På uppdrag av Ålands landskapsregering och Visit Åland har ÅSUB
  under år 2018 gjort en uppföljning av undersökningen om turismens 
  samhällsekonomiska betydelse från åren 2003, 2008 och 2013.

  Läs rapporten om turismens samhällsekonomiska betydelse 2018 här.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  Förnyat temaområde - Hållbar utveckling

  Vårt temaområde "Hållbar utveckling" fyller 10 år, det uppmärksammar vi med lite ny infografik inspirerad av FN:s globala mål.

  Besök vårt temaområde över hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

 • Inkomstregistret
  Inkomstregistret

  Inkomstregistret tas i bruk i Finland 1.1.2019. Genom att anmäla tillräckliga uppgifter till inkomstregistret behöver man i framtiden inte skicka in motsvarande uppgifter ytterligare en gång vid ÅSUBs datainsamlingar.
  (Foto: Inkomstregistret)

  Läs mer om inkomstregistret här.

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla

Inga meddelanden för tillfället.