Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Av alla arbetssökande personer i mars stod arbetslösa samt permitterade för en tredjedel vardera
  Coronavirusets (Covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

  Den rådande Coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

  Läs mer om coronautbrottets  inverkan på den åländska arbetsmarknaden:
  Arbetslöshetssituationen mars 2020

 • En bild på Covid19-virus
  Coronautfallets påverkan på Ålands konjunkturutsikter - preliminära kalkyler

  ÅSUB har på begäran av Ålands landskapsregering och lagtinget gjort en snabb, första genomgång av vårens dramatiskt förändrade konjunkturutsikter på grund av det globala covid19-virusutbrottet.  

  Läs mer om ÅSUBs preliminära kalkyler av coronautbrottets påverkan på Ålands konjunkturläge.

  Presentation av preliminära corona-kalkyler

 • Åländsk bebyggelse vid havet
  Fastighetsöverlåtelser för 58 miljoner

  ÅSUBs statistik om fastighetsöverlåtelser visar att genomsnittspriset för småhus på Åland 2019 var 222 000 euro på detaljplanerade områden och 144 000 i glesbygden. Fastigheterna för fritidsbruk som såldes hade i genomsnitt en areal på drygt 5 000 m².

  Läs mer om fastighetsöverlåtelserna 2019

  Foto: Visit Åland

 • Ordmoln
  ÅSUB:s 25-årsseminarium

  Den 22 november ordnade ÅSUB ett 25-årsseminarium Vart är vi på väg? med smakprov på vad ÅSUB gör. Nedan finns presentationer och musikframträdanden från seminariet. 

 • Fråga från quizen
  Gör vår Ålands-quiz och lär dig mer om Åland

  Med anledning av vårt deltagande på AlandicaDebatt har vi tagit fram en quiz baserad på olika fakta om Åland. Gör quizen och testa dina kunskaper om Åland genom att besöka länken nedan.

  Ålands-quiz

   

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla