Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Välkommen på seminarium om EUs betydelse för Åland

  Den andra delen i seminarieserien "25 år i EU - åländska erfarenheter" har rubriken "Ålands utveckling under tiden i EU: iakttagelser om befolkning, arbetsmarknad, utbildning och civilsamhället".
  Seminariet livesänds via Zoom (länk till evenemanget)  25.11 kl 13:00-14:30.  

  Medverkar görJouko Kinnunen, forskningschef och Kenth Häggblom, statistikchef vid ÅSUB samt Johanna Fogelström-Duns, barn- och diskrimineringsombudsman samt chef vid Ålands Ombudsmannamyndighet. Diskussionen leds av Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut. 

 • Bild från KUT-seminariet i oktober 2020
  Vad har Åland för behov av kunskap och hur gör andra regioner?

  Nätverket för hållbar kunskapsutveckling ordnade i slutet av oktober konferensen Kunskap och forskning som motorer för regional utveckling och innovation. På konferensen diskuterades dels vilket behov Åland har av stärkta strukturer för kunskapsutveckling och forskning, dels vilka erfarenheter som finns i andra regioner. Under rubriken Övriga nyheter har vi sammanfattat gemensamma lärdomar från tillfället. 

 • Arbetslöshet på Åland (januari 1991-15 november 2020)
  Arbetslöshetssituationen den 15 november 2020

  Extra publicering med anledning av coronapandemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av november, publiceras enligt plan vecka 49.

  I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 1 430 personer den 15 november 2020, vilket är en ökning med 900 personer jämfört med november 2019, och en ökning med sex personer jämfört med situationen den 15 oktober 2020. Ungefär 16 procent av de arbetssökande är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 november ca 9,3 procent jämfört med 3,5 procent i november ifjol, en ökning med knappt sex procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent och för männen 10,3 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 10,2 procent, jämfört med ca 5,4 procent i november ifjol (+ 4,8 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 november högre för männen, 12,0 procent, jämfört med 8,3 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 67 lediga platser den 15 november, hela 121 platser mindre än i november 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 4,7 procent, vilket är 30,8 procentenheter lägre än november ifjol.

  Läs mer i den bifogade pdf-filen.

  Arbetslöshet 15 november 2020.pdf

 • Bilden visar en skärgårdsvy
  Ålands ekonomi mycket pressad av pandemin

  Den ekonomska översikten visar att Ålands ekonomi är mycket pressad av pandemin, som slår hårt mot världsekonomin men framför allt mot tjänste- och turismbaserade ekonomier som Åland. ÅSUBs BNP-prognos visar ett det privata näringslivet krymper med en  femtedel medan den offentliga sektorn växer med knappa tre procent i år (2020), vilket resulterar i en prognos för BNP på -16 procent. På årsbasis väntas en arbetslöshet på 9,5 procent 2020 och 7 procent 2021.

  Läs hela rapporten på länken nedan. 

  Konjunkturläget hösten 2020

 • deskriptiv bild
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste åländska siffrorna och rapporterna från ÅSUB? Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du information när vi publicerar något på vår webbplats. Dina kontaktuppgifter använder vi endast för att administrera nyhetsbrevet.  

 • Statistisk årsbok för Åland 2020
  Statistisk årsbok för Åland 2020 har utkommit

  Årsboken innehåller en sammanställning av statistik från många olika samhällsområden på Åland, till exempel sjöfart, turism, jordbruk, löner, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, hälsovård och socialväsende m.m.

  Beställ boken eller ladda ner den i pdf-fomat här.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla