Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Upplagda småbåtar
  Arbetsmarknadsbarometern 2020 och coronakrisen

  Mycket svagt arbetsmarknadsläge fortfarande nästa år enligt årets Arbetsmarknadsbarometer.

  Läs hela rapporten på länken nedan.

  Arbetsmarknadsbarometern 2020 och coronakrisen

 • En bild av prästkragar
  Om att leva och bo som inflyttad på Åland

  Rapporten Att leva och bo som inflyttad på Åland sammanfattar utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv.

  Läs hela rapporten i den bifogade pdf-filen.

  Att leva och bo som inflyttad på Åland

  Länken till onlinepresentation av rapporten (17.06.2020 kl. 14) 

 • Arbetslöshet på Åland januari 1991 - 15 juni 2020
  Arbetslöshetssituationen den 15 juni 2020

  Extra publicering med anledning av Coronaepidemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av juni, publiceras enligt plan vecka 27.

  I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 2 068 personer den 15 juni 2020, vilket är en ökning med 1 568 personer jämfört med juni 2019 samt en ökning med 67 personer jämfört med situationen den 15 maj 2020. Ungefär 44 procent av de arbetslösa är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 juni historiskt högt, 13,5 procent jämfört med 3,3 procent i juni ifjol, en ökning med mer än tio procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 12,8 procent och för männen 14,2 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 23,2 procent, jämfört med ca 5,0 procent i juni ifjol (+ 18,3 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 juni högre för männen, 26,2 procent, jämfört med 20,1 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 71 lediga platser den 15 juni (inklusive fyra sommararbetsplatser), hela 155 färre än i juni 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 3,4 procent, vilket är 41,8 procentenheter lägre än juni ifjol.

  Läs mer i den bifogade pdf-filen.

  Arbetslöshet 15 juni 2020.pdf

   

 • dimma över träsk
  Konjunkturläget våren 2020 och coronakrisen

  Vårens konjunkturrapport från ÅSUB präglas i sin helhet av situationen med Coronapandemin som har omfattande återverkningar på ekonomin på Åland.

  Läs mer i den bifogade pdf-filen.

  Konjunkturläget våren 2020 och coronakrisen

  Nedan en kortare presentation av konjunkturläget.

  Presentation konjunkturläget våren 2020

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

 • Fråga från quizen
  Gör vår Ålands-quiz och lär dig mer om Åland

  Med anledning av vårt deltagande på AlandicaDebatt har vi tagit fram en quiz baserad på olika fakta om Åland. Gör quizen och testa dina kunskaper om Åland genom att besöka länken nedan.

  Ålands-quiz

   

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla