Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Dekorativ bild
  Konjunkturläget våren 2021

  Till följd av hur den åländska ekonomin är uppbyggd har pandemin slagit oerhört här. ÅSUBs huvudscenario är negativare än det var i höstens ekonommiska översikt och återhämtningen antas gå långsamt framåt i år och nästa år. Vår rapport om konjunkturläget våren 2021 hittar du här

 • Dekorativ bild
  Utbildning och arbetsmarknad 2035

  På uppdrag av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering har ÅSUB utfört en analys av utbildning och arbetsmarknad utifrån framtida tillväxtmöjligheter och utmaningar för den åländska ekonomin. En välutbildad arbetskraft med relevanta kunskaper blir en allt viktigare framgångsfaktor, och en väg till snabbare återhämtning ur pandemin. Läs rapporten här

 • Dekorativ bild
  Slutseminarium om Ålands 25 år i EU

  Torsdagen den 20 maj kl. 13.00-16.00 är det dags för den sista delen i seminarieserien Åland – 25 år i EU, en sammanfattning av olika perspektiv på Ålands tid i EU samt en utblick mot framtiden. Seminariet hålls i Ålands lagtings auditorium för ett begränsat antal inbjudna deltagare men är öppet för alla att ta del av online. Läs mera här.

 • Dekorativ bild
  Kraftig nergång för turismen under 2020

  Turistverksamheten på Åland påverkades under 2020 i betydande grad av covid-19-pandemin. Jämfört med 2019 minskade övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna med 58 procent, båtnätterna med 26 procent och inresandet med 67 procent. Det var framför allt de svenska turisterna som uteblev, men antalet turister från övriga länder minskade också mycket. Läs mera här
  Bild: Visit Åland

 • En bild på pengar
  Hur fungerar utkomststödet i praktiken?

  I studien De särskillt utsatta och utkomststödet i kommunerna på Åland har ÅSUB utifrån intervjuer med personal inom socialvården och representanter för hjälpande organisationer gjort en kvalitativ kartläggning av utkomststödet. Läs mera här

   

 • Dekorativ bild
  Flyttningsrörelser, arbetsmarknad och samhällsdeltagande - åländska erfarenheter under 25 år i EU

  I rapporten "Ålands befolkningsutveckling under EU-tiden" belyser vi EU-medlemsskapets betydelse för Åland ur ett befolkningsperspektiv. Rapporten tar även upp arbetskraftens utveckling, Ålands kompetensförsörjning, integration samt politiskt deltagande. Hur har befolkningsstrukturen på Åland påverkats av den fria rörligheten inom den gemensamma marknaden och hur har ålänningarna tagit del av de möjligheter som den fria rörligheten ger? Rapporten och en nyhetssammanfattning hittar du här. 

 • Dekorativ bild
  Upplevelser av diskriminering på Åland 2020

  På uppdrag av Ålands Ombudsmannamyndighet har ÅSUB gjort en enkätundersökning om upplevd diskriminering på Åland. Resultatet visar att 33 procent av de svarande har upplevt diskriminering i någon form. Kvinnor är mer utsatta för diskriminering än män och de flesta fallen relaterar till händelser inom arbetslivet. Här finns länk till sammanfattningen och hela rapporten. 

  Foto: Visit Åland/Tiina Tahvanainen

 • deskriptiv bild
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste åländska siffrorna och rapporterna från ÅSUB? Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du information när vi publicerar något på vår webbplats. Dina kontaktuppgifter använder vi endast för att administrera nyhetsbrevet.  

 • Statistisk årsbok för Åland 2020
  Beställ eller ladda ner Statistisk årsbok för Åland 2020

  Årsboken innehåller en sammanställning av statistik från många olika samhällsområden på Åland, till exempel sjöfart, turism, jordbruk, löner, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, hälsovård och socialväsende m.m.

  Beställ boken eller ladda ner den i pdf-fomat här.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla