Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Dekorativ bild
  Vanliga namn på Åland

  Anna, Maria och Eva är den vanligaste kvinnonamnen på Åland, medan de vanligaste mansnamnen är Karl, Jan och Johan. I statistiken finns både för- och efternamn. 

  Läs mera här

 • Dekorativ bild
  Konjunkturläget våren 2022

  Vårens konjunkturrapport är publicerad. Konjunkturbedömningen präglas av den osäkerhet som kriget i Ukraina och de omfattande sanktionerna för med sig, men även av återverkningarna av pandemin som ger avtryck på den åländska ekonomin. 
  Bild: Visit Åland 

  Hela rapporten samt en sammanfattning kan läsas här

 • Dekorativ bild
  Ny rapport kartlägger förutsättningar för barn med NPF

  Rapporten Barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer har publicerats. Rapporten innehåller en kartläggning av förutsättningarna för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer inom förundervisningen, grundskolan samt Åland gymnasium. Rapporten ska kunna utgöra en grund för framtida insatser om åtgärder för att stöda barns lärande och utveckling.  

  Hela rapporten samt en sammanfattning kan läsas här. 

 • Dekorativ bild
  Vinnarna i Statistikbingo är utsedda

  Nu är vinnarna i ÅSUBs statistikbingo utsedda. De tre klasser som får 100 € var till klasskassan är Sunds skolas åk 6, Ödkarby 5-6 och Ytternäs klass 6B. Många fina bidrag lämnades in. Ett stort grattis till vinnarna och stort tack till alla som deltog! 

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla