Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Dekorativ bild
  Hotellövernattningarna i augusti på samma nivå som 2019

  Hotellövernattningarna ökade i augusti 2021 med 134 procent jämfört med samma månad 2020 och var på ungefär samma nivå som i augusti 2019. Gäster från Finland stod för tre fjärdedelar av övernattningarna och personer från Sverige för en knapp femtedel. Bild: Visit Åland

  Läs mer här

 • Dekorativ bild
  Sorgebud från ÅSUB

  Det är med djup sorg jag förmedlar det otroligt ledsamma beskedet att ÅSUBs forskningschef Jouko Kinnunen avlidit den 4 juli 2021. Vi har alla svårt att förstå det som har hänt, bortgången var plötslig. 
  Vår kollega och vän lämnar ett enormt tomrum efter sig. Jouko har besuttit en enastående expertkunskap, breda nätverk, stort engagemang och hög arbetskapacitet. Han hade en genuin omsorg om sina medarbetare och spred glädje och inspiration i arbetet. Hans bortgång är en stor förlust för alla oss som jobbat med honom, för ÅSUB, för det åländska samhället men även för många organisationer utanför Åland. Jouko är saknad av många.

  Vi tänker särskilt på Joukos familj och alla närstående.

  Katarina Fellman
  direktör, ÅSUB

 • Dekorativ bild
  Arbetsmarknadsbarometern 2021

  Arbetsmarknadsbarometern 2021 har publicerats. Förväntningarna inför våren 2022 tyder på partiell återhämtning. Positiva förväntningar finns på personalvolymens utveckling inom det privata näringslivet. 2019 års nivå förväntas däremot inte vara nådd fram till nästa vår. Bild: Visit Åland

  Läs mer här.  

 • Dekorativ bild
  Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2021

  Rapporten Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2021 har publicerats. Flera trender i alkohol- och tobaksbruk samt spelande indikerar att medvetenhet om riskerna har ökat samtidigt som det finns oroväckande tendenser i utvecklingen av bland annat narkotikabruket på Åland.
  Rapporten och en sammanfattning hittas här.

 • Dekorativ bild
  Konjunkturläget våren 2021

  Till följd av hur den åländska ekonomin är uppbyggd har pandemin slagit oerhört här. ÅSUBs huvudscenario är negativare än det var i höstens ekonommiska översikt och återhämtningen antas gå långsamt framåt i år och nästa år. Vår rapport om konjunkturläget våren 2021 hittar du här

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla