Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Hand med en tioeurossedel och två mynt
  Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016

  Bidragsberoendet hos hushåll med utkomststöd har ökat samtidigt som de skattefria sociala bidragens värde urholkats och vi har ett kraftigt underutnyttjande av utkomststödet. Beroendet av utkomststöd hos mottagarna av utkomststöd låg år 2016 på 10–16 procent av den disponibla inkomsten. De olika klienthushållens sammantagna beroende av behovsprövade bidrag låg kring 25–30 procent år 2016.

  Läs rapporten om ekonomisk utsatthet och social trygghet här.

 • Inkomstregistret
  Inkomstregistret

  Inkomstregistret tas i bruk i Finland 1.1.2019. Genom att anmäla tillräckliga uppgifter till inkomstregistret behöver man i framtiden inte skicka in motsvarande uppgifter ytterligare en gång vid ÅSUBs datainsamlingar.
  (Foto: Inkomstregistret)

  Läs mer om inkomstregistret här.

 • Talare från tillitsseminariet
  Se talen från seminariet Tillit på Åland - Mörka moln eller fri horisont?

  ÅSUB ordnade i samarbete med Ålands fredsinstitut och Ålands landskapsregering ett seminarium om tillit den 12 november 2018 i Mariehamn. Seminariet spelades in och går nu att se i två delar.

  Seminariet del 1 (Youtube)

  • Lantrådet Katrin Sjögren hälsar välkommen
  • Forskare Sanna Roos (ÅSUB) och forskningskoordinator Petra Granholm (Ålands fredsinstitut) presenterar resultaten från Tillitsstudien för Åland
  • Maria Bäck, pol.dr och forskare vid Samforsk, Åbo Akademi, diskuterar resultaten för Åland i förhållande till forskning om social tillit

  Seminariet del 2 (Youtube)

  • Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, berättar om tillitens roll i det nordiska välfärdssamhället
  • Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande för den svenska Tillitsdelegationen, talar om tillitsbaserat ledarskap
 • Flyttningsörelsen infografik
  Likt året innan flyttade över 1000 personer till Åland under 2017

  Inflyttningen ökade något från 2016 års rekordnivå och blev nu 1 030. Utflyttningen ökade dock lika mycket, till 796 personer, varför flyttningsnettot blev detsamma som 2016 eller 234 personer.

  Läs mer om befolkningsrörelsen under 2017 här

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla

Inga meddelanden för tillfället.