Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Dekorativ bild
  Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor 2020

  ÅSUB har för fjärde gången undersökt kultur- och fritidsvanorna på Åland. I årets rapport som omfattar perioden våren 2020 – våren 2021 läggs särskilt fokus på hur vanorna har förändrats under coronapandemin.

  Mer information samt hela rapporten kan läsas här. 

 • Dekorativ bild
  Välkommen med i ÅSUBs statistikbingo

  ÅSUB har tagit fram material till en tävling som i första hand riktar sig till åk 6, men även andra klasser är välkomna att delta! Genom att leta fram olika uppgifter på vår webbsida har klasserna chans att vinna ett bidrag till sin klasskassa. OBS! Tiden för att lämna in bidrag är förlängd fram till 31.3. 

  Här finns mer information och materialet till tävlingen

 • Dekorativ bild
  Sanna Roos ny forskningschef vid ÅSUB

  ÅSUB har en ny forskningschef, fil. dr Sanna Roos. Sanna är till sin bakgrund samhällsvetare och har jobbat som utredare på ÅSUB sedan 2015. Hennes huvudansvar har funnits inom surveyundersökningar samt utvärderingar och evalueringar som berört utbildning, arbetsmarknad och övriga samhällsekonomiska områden. Sanna tillträdde den 1.12.2021.

 • På tal om jämställdhet – Åland 2021
  På tal om jämställdhet – Åland 2021

  På tal om jämställdhet – Åland 2021 har utkommit. Publikationen ges ut i samarbete med Ålands landskapsregering och ger en omfattande bild av hur det står till med jämställdheten på Åland.

  Läs mera här.
  Publikationen kan beställas eller laddas ner här.

 • Lots med kikare
  Ljusare utsikter än i våras men fortsatt stora utmaningar inom resandenäringen

  Höstens konjunkturbedömning från ÅSUB är positivare än den som publicerades i april. Positivare utveckling än väntat inom flera delar av ekonomin det senaste halvåret har lagt en grund för positivare antaganden om resandet 2022. Fortsatt gäller dock en stor osäkerhet kring hur väl utvecklingen följer scenarioantaganden under inkommande år. För den åländska ekonomin saknas förutsättningar för en stark återhämtning så länge passagerarrederiernas marknadsvillkor inte normaliseras.

  Läs hela rapporten på länken nedan.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla