Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Hotellövernattningarna ökade sommaren 2019

   

  Under sommaren 2019, juni, juli och augusti, ökade hotellövernattningarna med 4,8 procent jämfört med samma månader 2018.

  Läs mer om hotellstatistiken här.

 • Ålands lagting och Ålands landskapsregering
  Beräkningar av utfallet för ny finansieringsmodell för Ålands självstyrelse

  Ålands landskapsregering förhandlade tillsammans med Finansministeriets tjänstemän fram ett nytt förslag till finansieringssystem som kunde användas oavsett om landskaps- och vårdreformen genomfördes eller inte. ÅSUB har granskat det föreslagna avräkningssystemets beteende. Det har analyserats både med hjälp av historiska siffror och med hjälp av olika utvecklingsscenarier för Ålands och Finlands ekonomi.

  Läs mer om det föreslagna finansieringssystemet här.

 • En lots kikar mot havet
  Arbetsmarknadsbarometern 2019

  Fjolårets försiktiga optimism inom näringslivet är dämpad i årets Arbetsmarknadsbarometer. Arbetskraftens volym inom den privata sektorn väntas minska, medan förväntningar om en volymökning rapporteras inom den offentliga sektorn.

  Läs hela Arbetsmarknadsbarometern 2019 här.

 • Fartygen vilar förtöjda i sommarnatten i väntan på nästa arbetsdag
  Konjunkturläget våren 2019

  Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer är det privata åländska näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv, och företagen är något mer positiva nu jämfört med fjolåret.

  Trots det relativt positiva stämningsläget fortsätter BNP att växa ytterst långsamt. För innevarande år får vi en beräknad ökning på 0,4 procent och för 2020 en tillväxt på en procent.

  Läs mer om konjunkturen här

 • Fråga från quizen
  Gör vår Ålands-quiz och lär dig mer om Åland

  Med anledning av vårt deltagande på AlandicaDebatt har vi tagit fram en quiz baserad på olika fakta om Åland. Gör quizen och testa dina kunskaper om Åland genom att besöka länken nedan.

  Ålands-quiz

   

 • Bild med segelbåtsmast med segel, signalflaggor och blå himmel
  Turismens samhällsekonomiska betydelse år 2018 har utretts

  På uppdrag av Ålands landskapsregering och Visit Åland har ÅSUB
  under år 2018 gjort en uppföljning av undersökningen om turismens 
  samhällsekonomiska betydelse från åren 2003, 2008 och 2013.

  Läs rapporten om turismens samhällsekonomiska betydelse 2018 här.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  Förnyat temaområde - Hållbar utveckling

  Vårt temaområde "Hållbar utveckling" fyller 10 år, det uppmärksammar vi med lite ny infografik inspirerad av FN:s globala mål.

  Besök vårt temaområde över hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla

Inga meddelanden för tillfället.