Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Dekorativ bild
  Sorgebud från ÅSUB

  Det är med djup sorg jag förmedlar det otroligt ledsamma beskedet att ÅSUBs forskningschef Jouko Kinnunen avlidit den 4 juli 2021. Vi har alla svårt att förstå det som har hänt, bortgången var plötslig. 
  Vår kollega och vän lämnar ett enormt tomrum efter sig. Jouko har besuttit en enastående expertkunskap, breda nätverk, stort engagemang och hög arbetskapacitet. Han hade en genuin omsorg om sina medarbetare och spred glädje och inspiration i arbetet. Hans bortgång är en stor förlust för alla oss som jobbat med honom, för ÅSUB, för det åländska samhället men även för många organisationer utanför Åland. Jouko är saknad av många.

  Vi tänker särskilt på Joukos familj och alla närstående.

  Katarina Fellman
  direktör, ÅSUB

 • Dekorativ bild
  Arbetsmarknadsbarometern 2021

  Arbetsmarknadsbarometern 2021 har publicerats. Förväntningarna inför våren 2022 tyder på partiell återhämtning. Positiva förväntningar finns på personalvolymens utveckling inom det privata näringslivet. 2019 års nivå förväntas däremot inte vara nådd fram till nästa vår. Bild: Visit Åland

  Läs mer här.  

 • Dekorativ bild
  Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2021

  Rapporten Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2021 har publicerats. Flera trender i alkohol- och tobaksbruk samt spelande indikerar att medvetenhet om riskerna har ökat samtidigt som det finns oroväckande tendenser i utvecklingen av bland annat narkotikabruket på Åland.
  Rapporten och en sammanfattning hittas här.

 • Dekorativ bild
  Hållbar utveckling 2021

  Publikationen Hållbar utveckling 2021 ingår som en del i ÅSUBs temaområde Hållbar utveckling som belyser nuläget och utvecklingen inom hållbarhetsområdet på Åland. I årets publikation kan vi bland annat se att den skyddade landarealen ökade med ca 249 hektar och vattenarealen med ca 96 hektar under 2020. Ökningen berodde framför allt på instiftandet av Stornäset (bilden) som naturreservat. Totalt var ca 3 057 hektar (2,0 procent) av landarealen och 33 049 hektar (2,8 procent) av vattenarealen skyddat i lag vid utgången av 2020. Publikationen och mer information om temaområdet finns här. 

 • Dekorativ bild
  Utbildning och arbetsmarknad 2035

  På uppdrag av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering har ÅSUB utfört en analys av utbildning och arbetsmarknad utifrån framtida tillväxtmöjligheter och utmaningar för den åländska ekonomin. En välutbildad arbetskraft med relevanta kunskaper blir en allt viktigare framgångsfaktor, och en väg till snabbare återhämtning ur pandemin. Läs rapporten här

 • Dekorativ bild
  Konjunkturläget våren 2021

  Till följd av hur den åländska ekonomin är uppbyggd har pandemin slagit oerhört här. ÅSUBs huvudscenario är negativare än det var i höstens ekonommiska översikt och återhämtningen antas gå långsamt framåt i år och nästa år. Vår rapport om konjunkturläget våren 2021 hittar du här

 • Dekorativ bild
  Kraftig nergång för turismen under 2020

  Turistverksamheten på Åland påverkades under 2020 i betydande grad av covid-19-pandemin. Jämfört med 2019 minskade övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna med 58 procent, båtnätterna med 26 procent och inresandet med 67 procent. Det var framför allt de svenska turisterna som uteblev, men antalet turister från övriga länder minskade också mycket. Läs mera här
  Bild: Visit Åland

 • Dekorativ bild
  Flyttningsrörelser, arbetsmarknad och samhällsdeltagande - åländska erfarenheter under 25 år i EU

  I rapporten "Ålands befolkningsutveckling under EU-tiden" belyser vi EU-medlemsskapets betydelse för Åland ur ett befolkningsperspektiv. Rapporten tar även upp arbetskraftens utveckling, Ålands kompetensförsörjning, integration samt politiskt deltagande. Hur har befolkningsstrukturen på Åland påverkats av den fria rörligheten inom den gemensamma marknaden och hur har ålänningarna tagit del av de möjligheter som den fria rörligheten ger? Rapporten och en nyhetssammanfattning hittar du här. 

 • deskriptiv bild
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste åländska siffrorna och rapporterna från ÅSUB? Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du information när vi publicerar något på vår webbplats. Dina kontaktuppgifter använder vi endast för att administrera nyhetsbrevet.  

 • Statistisk årsbok för Åland 2020
  Beställ eller ladda ner Statistisk årsbok för Åland 2020

  Årsboken innehåller en sammanställning av statistik från många olika samhällsområden på Åland, till exempel sjöfart, turism, jordbruk, löner, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, hälsovård och socialväsende m.m.

  Beställ boken eller ladda ner den i pdf-fomat här.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla