Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Talare från tillitsseminariet
  Se talen från seminariet Tillit på Åland - Mörka moln eller fri horisont?

  ÅSUB ordnade i samarbete med Ålands fredsinstitut och Ålands landskapsregering ett seminarium om tillit den 12 november 2018 i Mariehamn. Seminariet spelades in och går nu att se i två delar.

  Seminariet del 1 (Youtube)

  • Lantrådet Katrin Sjögren hälsar välkommen
  • Forskare Sanna Roos (ÅSUB) och forskningskoordinator Petra Granholm (Ålands fredsinstitut) presenterar resultaten från Tillitsstudien för Åland
  • Maria Bäck, pol.dr och forskare vid Samforsk, Åbo Akademi, diskuterar resultaten för Åland i förhållande till forskning om social tillit

  Seminariet del 2 (Youtube)

  • Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, berättar om tillitens roll i det nordiska välfärdssamhället
  • Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande för den svenska Tillitsdelegationen, talar om tillitsbaserat ledarskap
 • Flyttningsörelsen infografik
  Likt året innan flyttade över 1000 personer till Åland under 2017

  Inflyttningen ökade något från 2016 års rekordnivå och blev nu 1 030. Utflyttningen ökade dock lika mycket, till 796 personer, varför flyttningsnettot blev detsamma som 2016 eller 234 personer.

  Läs mer om befolkningsrörelsen under 2017 här

 • Trafikljus i november
  Den finländska konjunkturen har redan kulminerat - Åland ser ut att missa uppgången

  Den finländska konjunkturen kulminerar i år med en tillväxt runt 3,0 procent. Åland är inte i fas med den övriga finländska konjunkturen. BNP-tillväxten var enligt våra prognoser 0,5 procent förra året och ser ut att bli på samma nivå i år. Omsättningstillväxten har varit något svagare än i fjol i majoriteten av näringslivets branscher. Det råder dock en viss osäkerhet om hur sommarens siffror för färjerederierna fallit ut. Den offentliga sektorns produktionsvärde ökar i år.

  Läs mer om höstens konjunkturöversikt här.

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla

Inga meddelanden för tillfället.