Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Bilden visar ett axplock av media som konsumeras på Åland
  Undersökningen Medievanor på Åland 2020 har publicerats

  ÅSUB har på uppdrag av Ålands Radio och TV genomför en enkätundersökning om ålänningarnas medievanor. Undersökningen tydliggör att mediekonsumtionen skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Äldre generationer är mer traditionella mediekonsumenter medan de yngre har ett mer digitalt konsumtionsmönster. Undersökningen tar också upp nyhetskonsumtionen under coronapandemin. Läs hela undersökningen här

 • Bild från KUT-seminariet i oktober 2020
  Vad har Åland för behov av kunskap och hur gör andra regioner?

  Nätverket för hållbar kunskapsutveckling ordnade i slutet av oktober konferensen Kunskap och forskning som motorer för regional utveckling och innovation. På konferensen diskuterades dels vilket behov Åland har av stärkta strukturer för kunskapsutveckling och forskning, dels vilka erfarenheter som finns i andra regioner. Under rubriken Övriga nyheter har vi sammanfattat gemensamma lärdomar från tillfället. 

 • Bilden visar en skärgårdsvy
  Ålands ekonomi mycket pressad av pandemin

  Den ekonomska översikten visar att Ålands ekonomi är mycket pressad av pandemin, som slår hårt mot världsekonomin men framför allt mot tjänste- och turismbaserade ekonomier som Åland. ÅSUBs BNP-prognos visar ett det privata näringslivet krymper med en  femtedel medan den offentliga sektorn växer med knappa tre procent i år (2020), vilket resulterar i en prognos för BNP på -16 procent. På årsbasis väntas en arbetslöshet på 9,5 procent 2020 och 7 procent 2021.

  Läs hela rapporten på länken nedan. 

  Konjunkturläget hösten 2020

 • deskriptiv bild
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste åländska siffrorna och rapporterna från ÅSUB? Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du information när vi publicerar något på vår webbplats. Dina kontaktuppgifter använder vi endast för att administrera nyhetsbrevet.  

 • Statistisk årsbok för Åland 2020
  Statistisk årsbok för Åland 2020 har utkommit

  Årsboken innehåller en sammanställning av statistik från många olika samhällsområden på Åland, till exempel sjöfart, turism, jordbruk, löner, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, hälsovård och socialväsende m.m.

  Beställ boken eller ladda ner den i pdf-fomat här.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data. Dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

  FN-indikatorer för hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla